0

Fence

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ออกแบบบ้านพักอาศัย และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงรถ ห้องน้ำนอกบ้าน เป็นต้น เป็นแบบมาตรฐานเพื่อช่วยให้ผู้สนใจเอาไปเป็นแนวทางในการสร้างบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปัจจุบันใช้อิฐบล๊อค นาโน เป็นโครงสร้างรับแรงแทนระบบเสาคาน ทำให้เสมือนได้ผนังบ้านฟรี ซึ่งในอนาคตจะมีแบบแปลนที่ใช้โซลูชั่นอื่นๆเป็นแบบมาตรฐานมาให้ได้ศึกษา
 
 
อิฐบล็อค นาโน สามารถนำมาสร้างเป็นรั้วบ้าน รั้วโรงงาน ได้ในราคาถูกๆ ก่อสร้างรวดเร็ว แข็งแรงทนทาน ไม่ต้องมีเสาให้เกะกะสายตา สามารถสร้างได้เอง หรือ ใช้แรงงานแถวบ้านช่วยทำได้ ฉาบปูนทับหรือ ไม่ฉาบปูน ก็ได้แลดูสวยงามดี
Fence
(รั้ว นาโน)