0

Investor

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทคนไทย 100 % ขนาดเล็ก ที่หลงไหลกับเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก เพื่อมุ่งหวังในคนส่วนใหญ่ในสังคมทั่วโลกได้มีบ้านอยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาถูก เราจึงเน้นในการศึกษา พัฒนา วิจัย ผลิต จัดจำหน่าย แบบครบวงจรด้วยองค์กรเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด 

โดยจะพัฒนาและจัดจำหน่ายในแต่ละโซลูชั่นต่างๆจนครบเกี่ยวกับการสร้างบ้าน หากท่านเป็นนักลงทุนสนใจซื้อหุ้นบริษัทฯ เพื่อต้องการให้บริษัทขยายงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอบโจกย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดขึ้น ท่านอาจส่งข้อเสนอของท่านให้กับเราก่อน เพื่อที่จะได้นัดคุยข้อมูลเพิ่มเติม


 
Investor Inquiry
Name
*
Company Name
*
Country
*
Email
*
Mobile Phone
*
message
*
Security Code