0

สินค้าใหม่ สินค้าที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ นาโน 

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด บริษัทผู้ออกแบบพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึ่งเน้นให้การพัฒนาระบบทั้ง ขบวนการก่อสร้าง วัสดุ และเครื่องมือ การก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านพักอาศัยที่ดีที่สุดในราคาที่เป็นธรรมที่สุด โดยเน้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยในแต่ละจังหวัด สามารถผลิตสินค้าและวัสดุได้เองในแต่จะจังหวัด เพื่อลดการขนส่งลง ลดการย้ายแรงงานเข้าส่วนกลาง สร้างชุนชมในสังคมให้เข็มแข็ง 

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ
 1. โซลูชั่น (Solution) โดยเปิดขายตัวแทนผลิตและตัวแทนจำหน่ายแต่ละโซลูชั่น เพื่อให้ตัวแทนในจังหวัดนำไปผลิตได้เองในท้องถิ่น และ ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้านั้นๆได้ในหน้าเมนู Where to buy 

  โดยแบ่งเป็น 3 หมวดย่อย :

  1. ขบวนการก่อสร้าง หรือ ตัวอาคาร
  2. ภายในอาคาร (Interior)
  3. ภายนอกอาคาร (Exterior)

  โดยปัจจุบันเปิดรับตัวแทน ดังนี้ :

  1. ตัวแทนผลิตประจำจังหวัดอิฐบล๊อค นาโน (Nano Block)
  2. ตัวแทนสร้างสระว่ายน้ำ นาโน (Nano Pool)
  3. ตัวแทนจำหน่ายโครงหลังคา นาโน (Nano Truss)
  4. ตัวแทนผลิตกำแพงกันดิน นาโน (Nano Retaining Wall) 
  5. ตัวแทนจำหน่าย นาโน ทอย (Nano Toy)

  โดยบริษัทฯ จะทยอยเปิดรับสมัครตัวแทนในแต่ละหมวดตามความพร้อมและความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดเพื่อมุ่งหวังให้ลเจ้าของบ้านได้อยู่บ้านที่ดีที่สุด ในราคาที่เป็นธรรม 
   
 2. วัสดุ (Materials) โดยเป็นวัสดุใช้ในงานก่อสร้างบ้าน เช่น เคมีผสมคอนกรีต เพื่อให้คุณภาพคอนกรีีตสร้างบ้านเราได้ตามที่เราต้องการ เพราะหากต้องซื้อวัสดุที่แพง หรือ ไม่มีวัสดุใช้ ก็ทำให้ได้คุณภาพงานที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ผนังแตกร้าว คลิ้กที่นี้ 
   
 3. เครื่องมือ (Equiptments) บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เล็งเห็นถึงการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างดี โดยจะเริ่มผลิตเครื่องจักรกลขึ้นมาเอง เพื่อลดแรงงานก่อสร้างลง โดยจะเปิดรับสมัครตัวแทนให้เช่าเครื่องจักรกล นาโน ในต้นปี 2559 นี้ คลิ้กที่นี้
โดยคลิกรายละเอียดเมนูด้านบน และในแต่ละหมวดจะมีเมนูย่อยด้านซ้ายมือ