0

แบบแปลน ห้องน้ำภายนอกอาคาร นาโน

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ออกแบบบ้านพักอาศัย และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงรถ ห้องน้ำนอกบ้าน เป็นต้น เป็นแบบมาตรฐานเพื่อช่วยให้ผู้สนใจเอาไปเป็นแนวทางในการสร้างบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปัจจุบันใช้อิฐบล๊อค นาโน เป็นโครงสร้างรับแรงแทนระบบเสาคาน ทำให้เสมือนได้ผนังบ้านฟรี ซึ่งในอนาคตจะมีแบบแปลนที่ใช้โซลูชั่นอื่นๆเป็นแบบมาตรฐานมาให้ได้ศึกษา
 
 

สำหรับท่านที่ต้องการลงทุนสร้างห้องน้ำภายนอกบ้าน โดยงบประมาณที่ต่ำสุด แต่ได้คุณภาพแข็งแรงทนทานมาก ทำให้มีความปลอดภัยในการอยู่ใช้ทำงาน ไม่ร้อนทำให้มีความสุขขณะที่เข้าห้องน้ำอยู่ รู้สึกสบายไม่อยากจะออกจากห้องน้ำเลย และสามารถสร้างได้เร็วและใช่เวลาในการก่อสร้างน้อยมาก ไม่สิ้นเปลืองค้าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ห้องน้ำภายนอกบ้าน นาโน 1 ห้องสุขา 1 ห้องอาบน้ำ 1 อ่างล้างหน้า