0

Coffee Shop

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด  ออกแบบแบบบ้าน แบบร้านกาแฟ สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านกาแฟ ประหยัดพลังงาน ประหยัดแอร์ ก่อสร้างรวดเร็ว ราคาประหยัด สร้างได้เอง เพิ่มจุดขายให้กับร้านกาแฟ ก่อสร้างด้วยอิฐบลีอค นาโน ผนังหนาแทนการทำเสาคาน ทำให้ตกแต่งภายในสวยงาม แปลกตา 
 
 

แบบร้านกาแฟ ขนาดกลางๆ ที่มีพื้นที่นั่งภายในร้านและนอกร้าน เพื่อรองรับลูกค้าหลายโต๊ะได้พร้อมๆกัน เน้นกระจกบานใหญ่ เพื่อให้อาคารโปร่งสบาย แสงสว่างเพียงพอ แต่ยังเป็นการก่อสร้างแบบผนังรับแรงอยู่เหมือนเดิม ก่อสร้างอาคารหลักเพียง 3-4 วันก็เสร็จ

Nano Coffee Shop 1           
 
 
แบบร้านกาแฟ (Coffee Shop) ร้านกาแฟขนาดเล็ก หรือ ซุ้มขายของในสถาบันการศึกษา ลงทุนตำ่ ทำให้คืนทุนได้เร็ว เย็นสบาย ดาดฟ้าสามารถทำเป็นพื้นที่ปลูกผักคนเมือง เพื่อเพิ่มจุดขายการแบบ ECO City 
Nano Coffee Shop 2    ด้านบนหลังคาสมารถปลูกผักได้