0

Media : สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจสัมภาษณ์ บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด
ปลายปี 2558 นี้ หน้านี้จะพัฒนาเป็นช่องทีวีดิจิตัล เพื่อการก่อสร้างบ้านราคาประหยัด โปรดติดตามชม ...

 

รายการ Perspective ทีวีช่อง 9 ตอน 1/4
รายการ Perspective ทีวีช่อง 9 ตอน 2/4


รายการ Perspective ทีวีช่อง 9 ตอน 3/4

รายการ Is Coming โดยคุณ นิ้วกลม

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ขอขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสื่อทุกแขนงที่กรุณาให้ความสนใจสัมภาษณ์ อ.ชาติชาย สุภัควนิช ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยรุ่นใหม่ และ เป็นกำลังใจให้กับบริษัทฯ ให้พัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ราคาเป็นยุติธรรม ให้กับสังคมไทย