0

Nano Zen 01 สร้างด้วยอิฐบล็อค นาโน

บ้าน 1 ชั้น ที่ออกแบบให้ได้อารมย์เซ็นนิดหน่อย หน้ากว้าง 8 เมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ เข้าได้ 2 ทาง และห้องครัวเล็กๆ มีระเบียงหน้าและหลังบ้าน ก่อด้วยอิฐบล็อค นาโน

ด้านหน้า


ด้านข้างด้านหลัง