0

แบบบ้าน แบบบ้านโดม แบบบ้านอิฐบล๊อค นาโน

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ออกแบบบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล๊อค นาโน และ โซลูชั่นอื่นๆได้ง่าย หากท่านต้องการเสนอความต้องการแบบบ้านต่างๆ สามารถส่งข้อมูลทางอีเมล ที่ info@thainanohouse.com เพื่อจะได้เข้าคิวออกแบบให้เป็นแบบมาตรฐาน เพื่อที่จะได้ทำเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ให้ท่านใดที่มีความต้องการตรงกับแบบนำไปใช้งานได้ฟรี หรือ ปรับแบบได้ตามต้องการ