0

เครื่องจักรกลนาโน เครื่องมือก่อสร้าง ลดแรงงาน เพิ่มคุณภาพ


ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างบ้านเป็นอย่างมาก บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทั้งระบบเพื่อให้การก่อสร้างบ้านพักอาศัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างบ้านพักอาศัยจะใช้แรงงาน 70% เป็นกรรมกร (Unskill) และใช้ช่างที่มีประสบการณ์เพียง 30%
บริษัทฯจึงทำการศึกษาค้นคว้าเครื่องมือที่เหมาะสมกับโจกย์ของสังคมไทยโดยเฉพาะมากว่า 5 ปี

บริษัทฯแบ่งเป็น 2 หมวด คือ

1. เครื่องจักรกลก่อสร้าง  นาโน
เครื่องจักรกลก่อสร้าง อเนกประสงค์ สำหรับงานก่อสร้าง โดยจะเริ่มผลิตได้ปลายปีนี้ หรือ ต้นปี 2559 

2. เครื่องมือก่อสร้างสมัยใหม่
โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยสมัยใหม่ หรือ ผลิตขึ้นมาใช้และจำหน่ายให้กับลูกค้า เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้เครื่องมือที่ดี ราคาเป็นธรรม