0

WHERE TO BUY

รายชื่อตัวแทนผลิตประจำจังหวัด อิฐบล๊อคนาโน และ จังหวัดที่มีลูกค้าซื้อไปสร้างเอง ซึ่งท่านสามารถติดต่อสั่งซื้ออิฐบล๊อค นาโนได้จากตัวแทนผลิตของเราได้ สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีตัวแทนผลิตฯ หรือยังไม่เต็ม ท่านสามารถติดต่อเป็นตัวแทนหรือซื้อแพคแกด 1 ไปผลิตใช้เองได้ โดยติดต่อกับเราได้ที่ inbox ในเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thainanohouse 
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
กรุงเทพ
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
สมุทรสาคร
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
Province Name Address Social Phone #
เชียงราย
อำเภอ เมือง คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร
198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253
เชียงใหม่
อำเภอ เมือง

คุณเดชา
คุณอรชา พฒศุภสุนทร

198 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 081-951-8916
088-252-6253