0

NANO TOY ของเล่นเด็ก อิฐบลีอค นาโน สำหรับฝึกก่อบ้าน สเกล 1:10

 
 

ของเล่นเด็ก นาโน (Nano Toy)

  
ของเด็กเล่น นาโน เริ่มต้นจากการจำลองเป็นโมเดลขนาดเล็ก สเกล 1:10 เพื่อช่วยจำลองการก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อค นาโน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงในการทำผิดพลาดหน้างานลง ทำให้ได้บ้านมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แล้วเอามาหล่อด้วยเรซิ่น ซึ่งก็ยังไม่ได้ขนาดที่แน่นอน จึงทำการเปลี่ยนมาเป็นการฉีดด้วยพลาสติกแบบ Injection Mold ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็ก 
 

 
 
รายละเอียด
Nano Toy
โครงการ
ประกวดแข็งขัน
ตัวอย่างการต่อ แบบบ้าน แพคแกดการจำหน่าย
 
  สนใจลงทุน
เป็นตัวแทนผลิตประจำจังหวัด
คลิก ...โอกาศทางธุรกิจกับ
โซลูชั่นการก่อสร้างของเรา