0

NANO STRONG SOIL สารปรับปรุงดินอ่อน ดินเลน ให้กลายเป็นดินแข็ง


Nano Strong Soil เป็นสารที่ใช้ผสมกับดินอ่อน ดินเลน เพื่อปรับปรุงดินให้เป็นดินแห้ง ไม่กลายสภาพเป็นดินเลนอีกต่อไป ทำให้ดินปรับปรุงดินแล้วมีคุณสมบัติการต้านทานกำลังของดินได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสารผลิตจากของเหลือใช้(Recycle)เหมืองแร่  ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ใช้งาน เจ้าของบ้าน และ สิ่งมีชีวิตในดินหรือน้ำ 

Applications : 
  1. ปรับปรุงดินอ่อนใต้ถนนคอนกรีต (Sub Base) ส่วนถนนคอนกรีตบ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมักจะแตกร้าวเกิดจากการทรุดตัวของดินฐานใต้ถนน เพราะเป็นดินอ่อน ดินเลน หรือ บดอัดไม่ดี  Nano Strong Soil จะช่วยให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่แตกร้าว(Cracking) จากการทรุดตัวของดินข้างใต้ถนน ทำให้ถนนมีความสวยงาม การใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้น   
  2. การปรับปรุงดินใต้ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) เพื่อให้ดินใต้ฐานรากมีความสามารถรับกำลังต้านทานได้ดีขึ้น โดยเหมาะกับอาคาร บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ที่วางใกล้ผิวดินหรือบนดิน ฐานรากตื้นรวมถึง ฐานรากแผ่ (spread footing foundation) ฐานรากร่วม (mat-slab foundation) ,ฐานรากวางบนดิน (slab-on-grade foundation ,monolithic slab foundation ) ฐานรากแผ่น (pad foundation) ฐานรากวางบนหินเกร็ดหรือก่อสร้าง (rubble trench foundation) และ ฐานรากกระสอบดิน (earthbag foundation) 
  3. การปรับปรุงดินถนนก่อสร้างติดหล่ม ไซต์งานก่อสร้างใหม่มักจะต้องทำการถมดิน หากดินที่มีถมใหม่เป็นดินอ่อน ดินเลน จะทำให้เวลารถ 10 ล้อ หรือ รถคอนกรีตผสมเสร็จ เข้าไปส่งวัสดุจมหรือติดหล่มทำให้เสียเวลาในการทำงานมาก การปรับปรุงดินอ่อนให้เป็นดินแข็งและแห้ง ทำให้รถขนส่งไม่เกิดปัญหาดังกล่าว 
  4. การปรับปรุงดินเพื่อเข้าไปตอกเสาเข็ม บางสถานที่ๆเป็นดินเลนและต้องสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น ประตูน้ำ ต้องเอาปั่นจั่นไปตอกเสาเข็ม แต่มักจะเข้าไปไม่ได้เนื่องจากติดหล่ม การใช้ Nano Strong Soil ผสมกับดินเลนด้วยรถ Back Hoe จะช่วยให้ดินรับกำลังได้และแห้งขึ้นมันที ทำให้สามารถเข้าไปทำงานได้ภายใน 1 ชม.
  5. การปรับปรุงดินหลังกำแพงกันดิน (Retaining Wall) หรือ รั้วบ้าน  การใช้สารปรับปรุงดินจะทำให้ดินอ่อนกลายเป็นดินแข็งขึ้น ทำให้ลดแรงดันดินกระทำต่อกำแพงกันดิน 
คุณสมบัติ ขั้นตอนการปรับปรุงดิน กรณีศึกษา
 
สมัครอบรมการปรับปรุงดินอ่อน
ด้วยNano Strong Soil
สนใจติดต่อสั่งซื้อNono Strong Soil ไปหน้าโอกาศทางธุรกิจกับ
การลงทุนกับโซลูชั่นต่างๆ