0

แบบบ้าน บ้านน๊อคดาวน์ปูน นาโน (Nano FAB)

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด อยู่ระหว่างการจด สิทธิบัตร และ การออกแบบบ้าน น๊อตดาวน์ปูน นาโน ซึ่งในระยะแรกๆจะออกแบบบ้านมาตรฐาน ราคาเดียวกันทั่วประเทศ จำนวน 10 แบบ ก่อนเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

โดยบ้านน๊อคดาวน์ปูน นาโน สามารถสั่งซื้อได้จาก ตัวแทนผลิตประจำจังหวัด อิฐบล๊อค นาโน ในแต่ละจังหวัด
สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีตัวแทนฯ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากบริษัทฯ ซึ่งมีราคาเดียวกันกับตัวแทนฯ 


โปรดติดตามชม ...