0

สารเคมีผสมซีเมนต์ (NANOCRETE)


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นการสร้างบ้านที่มีคุณภาพเกรด A ราคาประหยัด ซึ่งได้เล็งเห็นว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์และคอนกรีต ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบ้านได้อย่างแท้จริง ในราคาที่ชาวบ้านสามารถจับต้องได้  มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ 

Nanocrete เป็นโซลูชั่นสารเคมีก่อสร้างแบบครบวงจร (Total Concrete Solution) ตั้งแต่การเตรียมไม้แบบ(Formwork Release) การเพิ่มคุณสมบัติคอนกรีต การซ่อมแซม การบ่มคอนกรีต จนถึง การล้างคราบคอนกรีต (Concrete Cleaner)

โดยบริษัทฯเน้นการจำหน่ายสารเคมีเป็นซอง ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติตามที่ต้องการแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยใช้สารเคมี 1 ซองประมาณ 20-300 กรัม (ตามแต่ผลิตภัณฑ์) ผสมกับซีเมนต์ 50 กก. 1 ถุง เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน สะดวกในการเก็บ ลดค่าขนส่งซีเมนต์หนักๆลง 

ท่านสามารถคลิกโดยเมนูด้านซ้ายมือ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์

ซึ่งเราจะเริ่มทยอยออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนครบโซลูชั่น