0

International Partnership


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เตรียมตัวขยายตัวแทนจำหน่าย และ ตัวแทนผลิตในแต่ละโซลูชั่นไปยังต่างประเทศทั่วโลก โดยเน้นการทำตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยตัวแทนใช้เงินให้น้อยที่สุดโดยทำด้วยความตั้งใจ แล้วค่อยๆขยายตลาดให้ลูกค้าในแต่ละประเทศยอมรับ โดยหากมีปริมาณความต้องการที่สูงขึ้น สามารถซื้อ Upgrade เป็นตัวแทนผลิตสินค้าขายได้เองในประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและภาษีนำเข้าและหรือส่งออก และสามารถซื้อวัสดุดิบในประเทศได้ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งทางไกลลง

ปัจจุบันมีผู้สนใจจากทั่วโลกแจ้งความจำนงต้องการเป็นตัวแทนฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯเองยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการสร้างโครงการตัวอย่างให้ลูกค้าที่สนใจเดินทางเข้ามาศึกษางานได้อย่างเต็มที่ หากลูกค้ามีความสนใจก็แจ้งความจำนงอย่างไม่เป็นทางการก่อนก็ได้ ปัจจุบันเรามีตัวแทนผลิตที่ประเทศลาว (จำปาสักและสะหวันเขต)