0

Garage

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ออกแบบบ้านพักอาศัย และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงรถ ห้องน้ำนอกบ้าน เป็นต้น เป็นแบบมาตรฐานเพื่อช่วยให้ผู้สนใจเอาไปเป็นแนวทางในการสร้างบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปัจจุบันใช้อิฐบล๊อค นาโน เป็นโครงสร้างรับแรงแทนระบบเสาคาน ทำให้เสมือนได้ผนังบ้านฟรี ซึ่งในอนาคตจะมีแบบแปลนที่ใช้โซลูชั่นอื่นๆเป็นแบบมาตรฐานมาให้ได้ศึกษา
 
 
แบบโรงรถ ที่ก่อสร้างด้วยอิฐบล็อค นาโน ซึ่งจะมีตั้งแต่ 1 คัน จนถึง 3 คัน ในช่วงเสาเดียว และ โครงเสาช่วงเดียวและหลายๆโครงเสา แบบโรงรถสาธารณะ หรือ ออกแบบโรงรถตามที่ท่านต้องการ
Garage
(โรงรถ นาโน
)