0

Business Opportunityบริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบครบวงจร เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน รวดเร็ว ราคาประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงขององค์กรและสังคม

ซึ่งเปิดจำหน่าย ตัวแทนผลิตและหรือจำหน่าย ให้กับผู้สนใจลงทุนรายย่อยแต่ละจังหวัด เพื่อที่จะนำไปผลิตและจัดจำหน่ายในจังหวัดของตนเองได้ ใช้วัสดุในท้องถิ่น และแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าขนส่งจากส่วนกลางลง ให้ตัวแทนฯสามารถทำเป็นธุรกิจหลัก หรือเสริมกับธุรกิจเดิมของตนได้อย่างลงตัว

ซึ่งไม่ต้องเสียเงินค่าแฟรนไชส์ ค่า Royalty รายปี หรือตามยอดจำหน่าย แต่อย่างใด ไม่มีการเร่งยอดจำหน่าย โดยเน้นให้เกิดความต้องการจากตัวสินค้าเอง ทำให้ตัวแทนฯไม่ต้องกังวลเหมือนระบบแฟรนไชส์

โดยเราจะเน้นพัฒนา ตัวแทนผลิตและหรือจำหน่าย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน หรือนำมาต่อยอดทางธุรกิจ 20 ประเภท หากตัวแทนฯที่ลงทุนไปแล้ว 1 ประเภท สามารถซื้อตัวแทนประเภทอื่นๆได้เพิ่มตามต้องการ โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษ 20% *หากซื้อ 5 โซลูชั่นขึ้นไป ก็จะเท่ากับได้เป็นตัวแทนฯ ประเภทแรก ฟรี (มูลค่ากว่า 430,000 บาท)
 
จุดเด่น :

1. สินค้ามีความโดดเด่น คุณภาพดี และ ราคาถูก

2. สามารถขยายตลาดต่อยอดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ ผลิต จำหน่าย และ บริการ เช่น ตกแต่งภายใน

3. ระยะเวลาคืนทุนสั้น (Break Even) โดยมีระยะเวลาคืนทุนตั้งแต่ 1-6 เดือน

4. จำกัดจำนวนตัวแทนแต่ละจังหวัด ไม่ให้เยอะเกินไป และสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้

5. ไม่มีการบังคับหรือเร่งยอดขาย และเสียค่า Royalty รายปี

6. สามารถขยายตัวตามบริษัทฯได้เรื่อยๆ ไม่ต้องเร่ง หากมีการซื้อโซลูชั่นอื่นๆเพิ่มภายหลัง 5 โซลูชั่นขึ้นไป เท่ากับได้ ตัวแทน โซลูชั่นแรก ฟรี!

7. บริษัทฯทำการตลาดให้ฟรีตลอดทั้งปี ทั้งรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร

8. บริษัทฯมีการวิจัยพัฒนา(R&D) ใหม่ๆตลอดเวลา ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและใหม่

9. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม อนุกรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 
โดยท่านสามารถเลือกคลิกในหมวดที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่างนี้
 

การเปิดจำหน่ายตัวแทนแต่ละโซลูชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง เลื่อนวันขายตัวแทน ได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา