0

โอกาสทางธุรกิจกับการลงทุนกับโซลูชั่นต่างๆกับ ไทย นาโน เฮ้าส์


 
บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด บริษัทพัฒนา นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบครบวงจร เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน รวดเร็ว ราคาประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงขององค์กรและสังคม

เปิดจำหน่าย ตัวแทนผลิตและหรือจำหน่าย ให้กับผู้สนใจลงทุนรายย่อยแต่ละจังหวัด เพื่อที่จะนำไปผลิตและจัดจำหน่ายในจังหวัดของตนเองได้ ใช้วัสดุในท้องถิ่น และแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดค่าขนส่งจากส่วนกลางลง ให้ตัวแทนฯสามารถทำเป็นธุรกิจหลัก หรือเสริมกับธุรกิจเดิมของตนได้อย่างลงตัว

ซึ่งไม่ต้องเสียเงินค่าแฟรนไชส์ ค่า Royalty รายปี หรือตามยอดจำหน่าย แต่อย่างใด ไม่มีการเร่งยอดจำหน่าย โดยเน้นให้เกิดความต้องการจากตัวสินค้าเอง ทำให้ตัวแทนฯไม่ต้องกังวลเหมือนระบบแฟรนไชส์
 
ข้อเปรียบเทียบการลงทุน ตัวแทนผลิต/จำหน่าย ของไทย นาโน เฮ้าส์ VS ระบบเฟรนไชน์อื่นๆ  คลิก ...
คำถามตอบบ่อย สำหรับผู้สนใจลงทุน  คลิก ...
จุดเด่น :

1. สินค้ามีความโดดเด่น คุณภาพดี และ ราคาถูก
2. สามารถขยายตลาดต่อยอดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ ผลิต จำหน่าย และ บริการ เช่น ตกแต่งภายใน
3. ระยะเวลาคืนทุนสั้น (Break Even) โดยมีระยะเวลาคืนทุนตั้งแต่ 1-6 เดือน
4. จำกัดจำนวนตัวแทนแต่ละจังหวัด ไม่ให้เยอะเกินไป และสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้
5. ไม่มีการบังคับหรือเร่งยอดขาย และเสียค่า Royalty รายปี
6. สามารถขยายตัวตามบริษัทฯได้เรื่อยๆ ไม่ต้องเร่ง หากมีการซื้อโซลูชั่นอื่นๆเพิ่มภายหลัง 5 โซลูชั่นขึ้นไป เท่ากับได้ ตัวแทน โซลูชั่นแรก ฟรี!
7. บริษัทฯทำการตลาดให้ฟรีตลอดทั้งปี ทั้งรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร
8. บริษัทฯมีการวิจัยพัฒนา(R&D) ใหม่ๆตลอดเวลา ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและใหม่
9. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
โดยท่านสามารถเลือกคลิกในหมวดที่ท่านสนใจได้ที่รูปไอคอนด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดของการลงทุน

 
การเปิดจำหน่ายตัวแทนแต่ละโซลูชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง เลื่อนวันขายตัวแทน ได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

 
สนใจลงทุนทำธุรกิจ แต่อยากใช้ที่ดินแลกแทนการใช้เงินสดลงทุน  สนใจ คลิก ...