0
หลักสูตรอบรมโซลูชั่น
หลักสูตรอบรมช่าง

หลักสูตรอบรม ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

 

 

 

 

 


 

 

 

 การก่อสร้างเป็นทั้งศาสตร์และศิลปในเรื่องเดียวกัน เพราะกว่าจะทำงานก่อสร้างได้ ต้องผ่านการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม การคำนวนโครงสร้าง การเขียนแบบ การถอดประมาณราคา โดยทำงานภายใต้ พรบ.ควบคุมอาคาร การนำเอาแบบไปก่อสร้างให้ได้ คุณภาพตามที่ออกแบบนั้น จึงเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เรียนด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน

เนื้อหาการอบรมครอบคลุม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสาคาน บ้านอิฐบล๊อค นาโน และกำแพงกันดิน (Retaining Wall)

เนื้อหา :

- มาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง (Code)
- คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเสริม คอนกรีต ไม้ เหล็กรูปพรรณ เหล็กรีดเย็น
- กลศาสตร์ของวัสดุ 
- การทดสอบวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต เหล็ก ไม้ ดิน (Slump Test,compressive Strenght,Tensile Streght ....etc )
- วิธีคำนวณโครงสร้างอาคารวิธีต่างๆที่ใช้กันในประเทศไทย และทั่วโลก
- การกำหนดน้ำหนักกระทำอาคาร (Dead Load,Live Load) ตามกฎหมายและที่ใช้จริงในปร ะเทศไทย
- การคำนวณแรงในโครงสร้างอาคา ร เสา คาน พื้น ฐานราก บันได โครงหลังคา เสาเข็ม
- การคำนวณโครงถักหลังคา (Truss Analysis)
- พฤติกรรมดินและฐานราก (Foundation)
- การคำนวณกำแพงกันดิน (Retaining Wall Calculation)
- หลักการเสริมเหล็ก เสา คาน พื้น ฐานราก บันได เสาเข็ม ที่ถูกต้อง
- Workshop สเก็ตส์เขียนแบบการเสริมเหล็ก เสา คาน พื้น บันได ฐานรากที่ถูกต้อง
- พฤติกรรมของอาคารเสาคาน (Post and Beam) และ ผนังรับแรง (Wall Bearing)
- การกำหนดขนาดฐานราก ระยะห่างเสาเข็ม
- ระยะห่างระหว่างเสา ความสูงอาคาร
- การกำหนดกำลังอัดคอนกรีต แบบ Cube และ Cylender 
- ระยะหุ้มคอนกรีตหุ้มเหล็ก
- การเทคอนกรีตปกติ คอนกรีตหลา 
- การถอดแบบ การบ่มคอนกรีต 
- การเสียหายของโครงสร้างแบบต่างๆ (Structural Failure)
- ปัญหาสอบถาม
 

เหมาะสำหรับ
ระยะเวลาอบรม
เวลา
จำนวนผู้เข้าอบรม
สถานที่อบรม
วิทยากร
ค่าอบรม
 
ตัวแทนผลิตประจำจังหวัด สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน วิศวกรจบใหม่ เจ้าของบ้าน นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป
 2 วัน
9:00-16:30 น. ( เริ่มลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า 08:30 น.)
ประมาณ 25 ท่าน
ศูนย์ฝึกอบรม ไทย นาโน ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
อ.ชาติชาย สุภัควนิช วิศวกรโครงสร้าง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
4,800 บาท + 336 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 5,136 บาท
ฟรี : ค่าอาหาร 4 มื้อ เช้าเที่ยง เครื่องดื่ม เสื้อยืดคอกลม  ห้องพัก 2 คืน 

 

 


 

    กลับไปหน้า...หลักสูตรอบรม
การสร้างบ้านครบวงจร
ใบสมัครอบรมหลักสูตร 4,800 บาท/ท่าน (Application Form)
ท่านสมัครครั้งแรก
ท่านเคยสมัครอบรมมาแล้ว
กรุณาระบุหลักสูตรที่ผ่านการอบรม
ผู้สมัครอบรม (กรณีมากกว่า 1 ท่าน กรุณาแจ้งผ่านทางไลน์ ID: 086580 คุณติ๊ก)
ชื่อ-สกุล
*
ชื่อเล่น
*
เพศ
*
อายุ
*
อาชีพ
*
จังหวัด
*
เบอร์มือถือ
*
Line ID
Email
Facebook
สิ่งที่คาดหวังกับการเข้าอบรม
ขนาดเสื้อยืด
*
ผู้ติดตาม (ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้)
จำนวน (เพียง 1-2 ท่าน)
ความสัมพันธ์
อายุ
อาหาร
ทานอาหาร
โรงแรมที่พัก
ประเภทเตียง
*
พักเพิ่มวันศุกร์
*
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
บริษัท
ที่อยู่
*
เว็ปไซต์
เบอร์โทรติดต่อ
*
ประเภทธุรกิจ
รายละเอียดการชำระเงิน
โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง เลขบัญชี 089-2-41621-6 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณายืนยันโดยถ่ายภาพส่งไลน์มายัง Line ID : 086580 คุณ ติ๊ก 086 307 2163
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสมัคร
Security Code