0
หลักสูตรอบรมโซลูชั่น
หลักสูตรอบรมช่าง

หลักสูตรอบรม การเทพื้นทางเดิน คสล. (Professional)


 

การเทคอนกรีตพื้นทางเดินในบ้านหรือ ทางสาธารณะในบ้านเรา สิ่งที่เจอคือ พื้นคอนกรีตร่อน พื้นแตกร้าว ผิวไม่สวย ขอบทางเดินบิ้น ไม่มีการหยุดหรือตัดพื้นที่ถูกต้อง ?


ปัญหาคาใจสำหรับเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ ว่าทำไมเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว ทำไมพื้นทางเดินในประเทศเขาถึงมีความสวยงาม เรียบร้อย ได้มาตรฐาน เขาใช้เครื่องมืออะไรทำ เขาใช้คอนกรีตแบบเดียวกันกับเราหรือไม่ และเขาทำแพงกว่าเรา ?

คำตอบ ก็คือ คอนกรีตปอร์ตแลนด์เดียวกันกับเรา เครื่องมือเพิ่มจากเราไม่มาก ขั้นตอนการผสมและเทคอนกรีตของเรา เป็นการทำงานที่ไม่มีมาตรฐาน และ เราเองทำในบ้านเราก็ไม่ได้ทำถูกกว่าเขา  

เนื้อหา :
  • อธิบายการขั้นตอนการทำงานเทพื้นทางเดินของบ้านเรา 
  • อธิบายหลักการเทพื้นในต่างประเทศ
  • อธิบายคุณสมบัติคอนกรีต 
  • แนะนำเครื่องมือใช้ในการเทพื้นทางเดิน ที่จำเป็น
  • สูตรผสมคอนกรีต และ ขั้นตอน
  • การทดลองเทพื้นคอนกรีตแบบบ้านเรา และ แบบต่างประเทศ เปรียบเทียบกัน (Workshop)
  • การประยกุต์ต่อยอดการเทพื้นที่ได้มาตรฐาน เช่น การ Stamp ที่พื้นคอนกรีตเพื่อให้เป็นลาย เป็นต้น
  • อธิบายสรุป
     

การทำให้พื้นคอนกรีตทางเดิน (Paver) ในบ้าน หรือ ในโครงการ ให้ได้มาตรฐานสากล ทำให้เป็นการยกเกรดงานก่อสร้างบ้าน หมู่บ้าน ให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

 
วัตถุประสงค์
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ระยะเวลาอบรม
เวลา
จำนวนผู้เข้าอบรม
สถานที่อบรม
วิทยากร
ค่าอบรม
 
สามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กในบ้านตนเอง หรือ นำไปสร้างถนนทางเข้าบ้าน หมู่บ้านได้ หรือ นำไปพัฒนาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพได้
 ไม่จำกัดวุฒิ และประสบการณ์
 2 วัน
 9:00-16:30 น. อาหารเช้า 7:30 น.
 ประมาณ 20 ท่าน
 ศูนย์ฝึกอบรม ไทย นาโน ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 อ.ชาติชาย สุภัควนิช
 4,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยังไม่รวมค่าเดินทาง
 รวมค่าที่พัก 1 คืน และค่าอาหาร แจกฟรี! เสื้อยืดอิฐบล็อค นาโน 1 ตัว

 
View Googlemap
 
    กลับไปหน้า...หลักสูตรอบรม
การสร้างบ้านครบวงจร