0
หลักสูตรอบรมโซลูชั่น
หลักสูตรอบรมช่าง

หลักสูตรอบรม การออกแบบโครงถักหลังคา นาโน ด้วยตนเอง

 

หลักสูตรอบรมการออกแบบคำนวณ โครงถักหลังคาบ้านพักอาศัยแบบเบื้องต้น เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายพอที่จะให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้านได้ก่อน เพื่อประเมินราคาค่าเหล็ก

โดยก่อนให้ทำจริงจะได้ให้วิศวกรโครงสร้างควบคุมตรวจสอบอีกรอบ

โดยการอบรมจะสอนให้กำหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรมคำนวณโครงสร้าง โดยจะสอนเฉพาะส่วนโครงถักพื้นฐานด้านวิศวกรรม การอ่านผลการคำนวณโครงถัก การใช้โปรแกรม

 

เหมาะสำหรับ
ระยะเวลาอบรม
เวลา
จำนวนผู้เข้าอบรม
สถานที่อบรม
วิทยากร
ค่าอบรม


 
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านวิศว กรรมมาก่อน หรือวิศวกรโยธาจบใหม่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนจำหน่ายโครงถักหลังคา นาโน
 2 วัน
9:30-16:30 น. ( เริ่มลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า 09:00 น.)
ประมาณ 12 ท่าน
Twoplus Training Center ลาดพร้าว8 กทม.
อ.ชาติชาย สุภัควนิช และอ.กวี วิรุฬธนากาญจน์
บุคคลทั่วไป 8,500 บาท + 595 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 9,095 บาท
ตัวแทนโครงหลังคา นาโน 2,000 + 140 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 2,140 บาท

ฟรี : อาหารเช้า(ข้าวต้ม) อาหารกลางวัน ของว่าง เช้า-บ่าย ชา กาแฟ เครื่องดื่ม ตลอดการอบรม

 

 


 

    กลับไปหน้า...หลักสูตรอบรม
การสร้างบ้านครบวงจร
ใบสมัครอบรมหลักสูตร 8,500 บาท/ท่าน (Application Form) ศูนย์อบรมทูพลัสฯ
ท่านสมัครครั้งแรก
ท่านเคยสมัครอบรมมาแล้ว
กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านผ่านการอบรม
ตัวแทนโครงหลังคา นาโน
ผู้สมัครอบรม (กรณีมีมากกว่า 1 ท่าน กรุณาแจ้งผ่านทาง Line ID: 086580 คุณติ๊ก)
ชื่อ-สกุล
*
ชื่อเล่น
*
เพศ
*
อายุ
*
อาชีพ
*
จังหวัด
*
เบอร์มือถือ
*
Line ID :
E-Mail
Facebook
สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม
ทานอาหาร
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
บริษัท
ที่อยู่
*
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ
*
ประเภทธุรกิจ
รายละเอียดการชำระเงิน
โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง เลขบัญชี 089-2-41621-6 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณายืนยันโดยถ่ายภาพส่งมาไลน์แจ้งมายัง Line ID : 086580 คุณ ติ๊ก 086 307 2163
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสมัคร
Security Code