0
หลักสูตรอบรมโซลูชั่น
หลักสูตรอบรมช่าง

หลักสูตรอบรม การทำหินเทียม นาโน



การตกแต่งภูมิทัศน์บ้าน หมู่บ้าน และโครงการ เพื่อให้มีทัศนียภาพร่มรื่น สวยงาม จำเป็นต้องใช้พันธ์ไม้ต่างๆมาปลูก
และจำเป็นต้องสร้างน้ำตก หินเทียม ไม้เทียม มาให้ครบองค์ประกอบ

หินจริงและไม้จริง หายากและมีราคาแพง ทำให้ต้องสร้างหินเทียมไม้เทียมขึ้นมาช่วยให้เกิดเนื้อหาองค์ประกอบในการจัดสวน
 

หลักสูตร WORKSHOP นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการนำเอาความรู้ไปสร้างสวนของตัวเอง และพัฒนาเป็นอาชีพได้

เนื้อหา :
  • วันที่ 1 : หินเทียม
           แนะนำ วิทยากร และศูนย์อบรม
           แนะนำผู้เข้าอบรม
           หลักการทำหินเทียมไม้เทียม
           แนะนำวัสดุ เครื่องมือ ในการทำหินเทียมไม้เทียม
           ฝึกทำหินเทียม
  • วันที่ 2 : ไม้เทียม
            ฝึกทำไม้เทียม ไม้หมอนรถไฟ แผ่นทางเดิน
            การประยุตก์ใช้งานหินเทียมไม้เทียม
            อนาคตหินเทียมไม้เทียมและตลาด
            สอบถามปัญหา

 
เหมาะสำหรับ
ค่าอบรม
สถานที่อบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม
วิทยากร
 
เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก นักจัดสอน เจ้าของบ้าน DIY นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป
4,500 บาท + 315 Vat = 4,815 บาท รวมอาหารเช้าและเที่ยง 2 วัน และห้องพักวันเสาร์ 1 คืน ไม่รวมค่าเดินทางและห้องพักวันศุกร์
ศูนย์อบรม ชัยบาดาล ลพบุรี
20 ท่าน
อ.สมบูรณ์ ชุติมามาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหินเทียม และเป็นวิทยากร บ้านและสวน
อ.พิเศษ ราชมงคล คลอง 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กลับไปหน้า...หินเทียม นาโน กลับไปหน้า...หลักสูตรอบรม
การสร้างบ้านครบวงจร







 
ใบสมัครอบรมหลักสูตร 4,500 บาท/ท่าน (Application Form)
ค่าอบรม
ท่านสมัครครั้งแรก
ท่านเคยสมัครอบรมมาแล้ว
กรุณาระบุหลักสูตรที่ผ่านการอบรม
ผู้สมัครอบรม (กรณีมากกว่า 1 ท่าน กรุณาแจ้งผ่านทางไลน์ ID: 086580 คุณติ๊ก)
ชื่อ-สกุล
*
ชื่อเล่น
*
เพศ
*
อายุ
*
อาชีพ
*
จังหวัด
*
เบอร์มือถือ
*
Line ID
Email
Facebook
สิ่งที่คาดหวังกับการเข้าอบรม
ผู้ติดตาม (ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้)
จำนวน (เพียง 1-2 ท่าน)
*
ความสัมพันธ์
อายุ
อาหาร
ทานอาหาร
*
โรงแรมที่พัก
ประเภทเตียง
*
เพิ่มคืนวันศุกร์
*
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
บริษัท
ที่อยู่
*
เว็ปไซต์
เบอร์โทรติดต่อ
*
ประเภทธุรกิจ
รายละเอียดการชำระเงิน
โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง เลขบัญชี 089-2-41621-6 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณายืนยันโดยถ่ายภาพส่งไลน์มายัง Line ID : 086580 คุณ ติ๊ก 086 307 2163
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสมัคร
Security Code