0
หลักสูตรอบรมโซลูชั่น
หลักสูตรอบรมช่าง

หลักสูตรอบรม การทำพื้้นคอนกรีตเคลือบแก้ว แบบ Epoxy Terrazzo

 

 

 

 


 

 

 

 

หลักสูตรอบรม การทำพื้้นคอนกรีตเคลือบแก้ว แบบ Epoxy Terrazzo 

เป็นคอรส์ฝึกอบรมแบบ hand on เพื่อนำไปประกอบอาชีพรับจ้า ง เป็นตัวแทนพื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว และ ทำพื้นบ้านด้วยตนเอง

พื้นคอนกรีตเคลือบแก้วแบบ Epoxy Terrazzo เป็นการทำผิวพื้นภายในอาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านกาแฟ โรงพยาบาล โรงเรียน 
ล๊อบบี้โรงแรม สนามฟุตบอลในร่ม อาคารสโมสร หรือ บ้านพักอาศัย โดยการใช้เรซินผสมกับมวลหยาบแบบต่างๆ เช่น หิน ทรายสี แก้วสี กระจก และอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นสี และลายพื้นที่แปลกตา โดดเด่น ดูแลรักษาง่าย แลดูทันสมัย ไม่ติดไฟ เป็นวัสดุแบบถาวรไม่หลุดลอก ร่อน

การอบรมเป็นการอธิบายหลักการการทำงาน การใช้เครื่องมือ การดูแลเครื่องมือ การผสมเรซิน การใช้น้ำยาแบบต่างๆ การคิดคำนวณต้นทุน และ การฝึกทำพื้นจริง โดยจะมีพื้นที่ 7.60 x 8.00 ม. โดยประมาณในการฝึกทำจริงตั้งแต่เริ่มต้น  ทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นการทำงานจริงในทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีโอกาสในการฝึกทำทุกท่าน
 

วัตถุประสงค์
 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นการทำงานจริงทุกขั้นตอน จนสามารถกลับไปทำพื้นบ้านของตนเองได้  พัฒนาสู่การนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นตัวแทนพื้นคอนกรีตเคลิอบแก้ว นาโน ในอนาคตได้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ไม่จำกัดวุฒิ และประสบการณ์
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
เวลา 9:00-16:30 น.  (เริ่มลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า 08:30 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 16 ท่าน
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรม ไทย นาโน ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
วิทยากร 1. อ.ชาติชาย สุภัควนิช  
2. วิศวกรชาวจีน ที่มีประสบการณ์จากบริษัทรับงานทำพื้น Epoxy Terrazzo ที่เมือง Xiamen โดยเฉพาะ 
ค่าอบรม 20,000 บาท + 1,400 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 21,400 บาท
ฟรี : ค่าอาหาร 6 มื้อ เช้า-เที่ยง-เย็น เครื่องดื่ม ห้องพัก 3 คืน 
สิทธิพิเศษ :
 
1. สามารถนำค่าอบรม 50% ไปหักค่าเป็นตัวแทนฯได้ภายใน 60 วันหลังจากการอบรม
2. สามารถสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพื้นคอนกรีตเคลือบแก้วแบบอื่นๆ เช่น การแกะลายพื้น (Engraving) ได้ในราคาลด 30
%
  กลับไปหน้า...พื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว นาโน กลับไปหน้า...หลักสูตรอบรม
การสร้างบ้านครบวงจร

     

ใบสมัครอบรมหลักสูตร 20,000 บาท/ท่าน (Application Form)
ค่าอบรม
ท่านสมัครครั้งแรก
ท่านเคยสมัครอบรมมาแล้ว
กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านผ่านการอบรม
ผู้สมัครอบรม (กรณีมีมากกว่า 1 ท่าน กรุณาแจ้งผ่านทาง Line ID: 086580 คุณติ๊ก)
ชื่อ-สกุล
*
ชื่อเล่น
*
เพศ
*
อายุ
*
อาชีพ
*
จังหวัด
*
เบอร์มือถือ
*
Line ID
Email
Facebook
สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม
ขนาดเสื้อยืด
*
ผู้ติดตามไม่สามารถพามาอบรมได้
อาหาร
ทานอาหาร
*
โรงแรมที่พัก (บ้านคุณนะทำ พักเต็นท์)
ประเภทเตียง
*
เพิ่มคืนวันศุกร์
*
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
บริษัท
ที่อยู่
*
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ
*
ธุรกิจ
รายละเอียดการชำระเงิน
โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) เลขบัญชี 089-2-41621-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณายืนยันโดยถ่ายภาพส่งมาไลน์แจ้งมายัง Line ID : 086580 คุณ ติ๊ก 086 307 2163
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสมัคร
Security Code