แบบบ้านมาตรฐาน

รายละเอียด

  • คอนกรีตเปลือกบาง  
  • บ้านก่อสร้างบนที่ดิน  
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอาคารคอนกรีตทรงโดม ซึ่งเป็นทรงธรรมชาติ ที่เน้นให้เด็กเกิดความอบอุ่นและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยมีแบบมาตรฐาน 3 ขนาด ให้เลือก ประหยัดพลังงาน ทำให้เด็กที่เข้ามาเรียนอยู่ในสภาวะอากาศที่เย็นสบายในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาว ต้านภัยธรรมชาติ แข็งแรง ปลอดภัยกว่าอาคารปูน 

 

 

 

 
Google+