0

ติดต่อสั่งซื้อ NANO STRONG SOIL

ท่านสามารถติดต่อกับเราเพื่อซื้อสารปรับปรุงดิน นาโน (Nano Strong Soil) ใช้ได้งานได้โดยตรง โดยจัดจำหน่ายใน 2 ขนาด ดังนี้ :
  1. ถุง Big Bag หนัก 1 ตัน  จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ   1 ถุง       @  x,000 บาท/ถุง 
  2. รถบรรทุก 31 ตัน           จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ  1 คัน        @ ราคาขึ้นกับสถานที่จัดส่ง สอบถามเป็นกรณีๆ
     
หมายเหตุ :
  1. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าขนส่ง 
  2. สามารถรับสินค้าได้ที่ ศูนย์กระจายสินค้าที่ บางเลน นนทบุรี 
  3. สำหรับการซื้อเป็นถุง Big Bag สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ โดยผู้ซื้อเป็นออกค่าใช้จ่ายเอง
 
ไปหน้าโซโลชั่น Nano Strong Soil สมัครอบรมการปรับปรุงดินอ่อน
ด้วยNano Strong Soil
ไปหน้าโอกาศทางธุรกิจกับ
การลงทุนกับโซลูชั่นต่างๆ