0

ขั้นตอน การปรับปรุงดิน

ขั้นตอนทำงานดังนี้ :
  1. ใช้สารปรับปรุงดินอ่อน นาโน (Nano Strong Soil) ลงคลุกเคล้ากับดินอ่อนในอัตราส่วน 1:8 ถึง 1:10 ขึ้นกับคุณภาพดิน หากเป็นดินเลนมากจะใช้ 1:8 
  2. ใช้รถ Back Hoe เกลี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี โดยหากดินแห้งควรพรมน้ำให้มีความชื้นประมาณ 14% 
  3. ปล่อยทิ้งไว้ 1 ชม. ซึ่งหากสัมผัสจะรู้สึกว่ามีอุณหภูมิร้อน
  4. ใช้รถขุดเกลี่ยกลับไปถมบริเวณที่ต้องการปรับปรุงดิน ให้หนาประมาณ 10-20 ซม.ขึ้นกับขนาดน้ำหนักรถบดดิน หรือ รถ Back hoe ที่ใช้ หาก Back Hoe PC 120 อาจให้มีความหนาแต่ละชั้นประมาณ 15 ซม. โดยให้รถขุดเดินยำ่ให้ทั่ว
  5. แล้วถมเป็นชั้นๆ ตามข้อที่ 4 จนได้ระดับความสูงที่ต้องการ
  6. เมื่อทำการบดอัดแล้วให้สังเกตุว่า มีรอยล้อรถบรรทุก หรือ รถขุดหรือไม่ ซึ่งตามหลักการแล้วจะมองไม่เห็นรอยรถบรรทุกเลย 
  7. หากเป็นการปรับปรุงดินเพื่อให้เข้าไปทำงานได้ เช่น ถนน สามารถใช้งานได้หลังจากทำเสร็จ 1 ชม. แต่หากเป็นฐานรากสามารถเข้าไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น 

ไปหน้าโซลูชั่น Nano Strong Soil สมัครอบรมการปรับปรุงดินอ่อน
ด้วยNano Strong Soil
สนใจติดต่อสั่งซื้อNono Strong Soil