0

กรณีศึกษา NANO STRONG SOIL


การปรับปรุงดินอ่อนที่ ถนนพุทธมลฑลสาย 3 จากดินอ่อนมากให้กลายเป็นดินแข็ง
 
Before After
 
โครงการสร้างประตูน้ำเขตลาดกระบัง ซึ่งสภาพเป็นดินเลน ทำให้ทีมก่อสร้างเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ รถขุดจม คนเดินลงไปก็จม ทำให้โครงการล่าข้า หากเข้าหน้าฝนจะทำให้โครงการนี้ต้องเลื่อนไปอีก 1 ปี การใช้สารปรับปรุงดินนาโน ทำให้เป็นดินแข็งเข้าไปทำงานต่อได้ภายใน 1 ชม. 
 
   

การปรับปรุงดินทางเข้าโครงการคอนโดมิเนียม ที่เป็นดินอ่อนทำให้รถขนส่งวัสดุติดหล่ม การปรับปรุงดินอ่อนให้เป็นดินแข็ง ทำให้
 
 
ไปหน้าโซลูชั่น Nano Strong Soil สมัครอบรมการปรับปรุงดินอ่อน
ด้วยNano Strong Soil
สนใจติดต่อสั่งซื้อNono Strong Soil